Bob de Wit

Prof. dr. Bob de Wit is hoogleraar Strategisch Leiderschap aan Nyenrode Business Universiteit en honorary professor aan de Maastricht School of Management. Voorheen heeft hij twaalf jaar strategisch management gedoceerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij ook is gepromoveerd. Hij is oprichter en directeur van De Wit & Meyer Strategy Works, gespecialiseerd in strategieontwikkeling, onderzoek en consulting. Hij schreef talloze publicaties en boeken, waaronder Strategy; Proces, Content en Context en Strategy Synthesis. Bob heeft een eigen podcastserie (De Wereld van Morgen) en is een veelgevraagd spreker.

Jan Jonker

Prof. dr. Jan Jonker is hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zijn werk richt zich op drie samenhangende thema’s. Op trends en ontwikkelingen die samen een veranderende economie vormgeven (de ‘WEconomy’), op businessmodellen die het mogelijk de waarden duurzaam, inclusief en circulair ondernemen te realiseren en op het ontwikkelen van (crypto) transactie-systemen genaamd Hybride Bankieren. Hij is auteur van o.a. Nieuwe Business Modellen, De kunst van Veranderen en Eén Zwaluw voorspelt veel goeds.  

Bas Kodden

Dr. Bas Kodden is onderzoeker op het gebied van leiderschap, ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling. Hij is werkzaam binnen het Center for Leadership & Personal Development aan Nyenrode Business Universiteit en is directeur van het Executive MBA programma. Hij richt zich op wetenschappelijk onderzoek en het trainen van jonge, ambitieuze studenten naar toekomstige leiders (Hoog Energieke Leidingnemende Doeners). Hij schreef Word een HELD en De Kunst van duurzaam presteren. Zijn nieuwe boek The Devil inside verschijnt in april.

Annemieke Roobeek

Prof. dr. Annemieke Roobeek is hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement aan Nyenrode Business Universiteit. Zij heeft eerder de Wibautleerstoel voor Grootstedelijke Vraagstukken aan de Universiteit van Amsterdam bekleed en de leerstoel voor Management of Complexities. Zij is oprichter van MeetingMoreMinds, een netwerkorganisatie die zich sinds 1999 richt op netwerkend werken en het verbinden van netwerken rondom strategische vraagstukken in bedrijven en grote vraagstukken in het publieke domein. Zij is mede-oprichter van XL-Labs dat is gespecialiseerd in het ontwerpen en invulling geven aan ecosystemen met zeer uiteenlopende bedrijven. Tevens is ze actief als commissaris, bestuurder of adviseur bij een aantal grote organisaties.

Martin van Staveren

Dr.ir. Martin van Staveren MBA staat voor anders omgaan met onzekerheden, risico’s en kwaliteit. Hij promoveerde op het proefschrift Risk, Innovation & Change. Vanuit risicobureau VSRM adviseert hij organisaties in diverse sectoren over vernieuwend en werkbaar risicomanagement. Ook is hij kerndocent aan de Executive Masteropleidingen Risicomanagement en Public management, Universiteit Twente. Hij is auteur van Risicogestuurd werken in de praktijk en Risicoleiderschap

Rini van Solingen

Prof.dr.ir. Rini van Solingen is spreker, schrijver, docent en ondernemer. Hij is deeltijdhoogleraar Global Software Engineering aan de TU Delft. Ook geeft hij regelmatig college aan Nyenrode Business Universiteit. Rini is CTO bij Prowareness, waar hij als strategisch consultant helpt bij het succesvol doorvoeren van Agile transformaties en het bouwen van Responsive Enterprises. Hij schreef meerdere boeken, waarvan de laatste met de titel Agile

voorbeeld uitnodiging event
 voorbeeld uitnodiging event